Boulognerfesten 2006

Boulognerfesten 2006

InformationGävles Antirasistiska Kulturförening (GARK) avser att för tredje året i rad denna sommar arrangera den årligt återkommande antirastiska familjefesten och till lika ungdomsfestivalen Boulognerfesten.

Med anledning av de röster som i fjol höjdes på att det politiska innehållet om antirasism och reell jämställdhet mellan könen försvann i ”bruset” kommer vi i år än mer medvetet sträva efter tydliga ställningstaganden och vi kommer inom GARK därför att under året renodla en tydligare politiskprofil som bland annat innebär att vi tar fram politiska program för hur vi ska låta våra värderingar genomsyra Boulognerfesten på ett explicitare vis. Medan man på det långsiktiga planet har intentionen att liksom det gamla GMR, kunna fungera som en partipolitiskt obunden antirasistisk plattform och koordinerare för det breda antirasistiska arbetet i Gävle, samt bedriva researcharbete på högerextrema tendenser, manifesteringar och värvningskampanjer, och värna för den lokala folkbildningen inom området. Utöver detta ligger det även i vårt intresse att under det kommande valåret främja en levande politisk debatt bland ungdomar i staden, och även genom det motverka att jämnåriga faller offer för politiska ideologier där man ges enkla svar på svåra frågor och inte ser det komplexa i de olika faktorer och kontexter vårt samhälle ingår i.

Vi driver dock en kulturpolitik där vi verkar för en kulturellbreddning, för att främja alternativa och mångkulturella inslag och premiera dem i våra arrangemang. Framförallt ser vi även ett egenvärde i att skapa spelningstillfällen för Gävles rika och vitala demoscen och i övrigt försöka påverka de faktorer som ger ungdomar en meningsfull fritid genom att vara pådrivande i frågor om lagliga graffitiväggar, skateboardramper, ökade anslag till ungdomskultur och fritidsgårdar och liknande för att genom det slå undan en av rekryteringsbaserna för de högerextrema krafterna. Båda dessa inriktningar sammanstrålar i Boulognerfesten.

De högerextrema och främlingsfientliga tendenserna var stora i staden och länet under första halvan av 90-talet för att gå ner under andra. En nytändning av Nationalsocialistisk Front (NSF) kom av sig i vår kommun 2003 till följd av kraftfulla manifestationer och aktiviteter från Gävles antirasisters sida och behovet av kraftfulla gemensamma manifestationer mot främlingsfientlighet och antirasistiska strömningar blev större i Söderhamn då Nationaldemokraterna (ND) och öppet rasistiska Nationell Ungdom (NU – tidigare riksfronten) istället lade fokus där, den sist nämnda organisationen försöker nu rekrytera bland högstadieskolorna i Gävle samtidigt som kulturseparatistiska Sverigedemokraterna (SD) mobiliserar bland gymnasieungdomarna i staden och planerade även att ta över kårfullmäktige på Högskolan i Gävle.

Lika viktigt som vi tycker det är att uppmärksamma dessa elements närvaro menar vi att det är lika viktigt att slå vakt om de landvinningar den antirasistiska rörelsen gjort i kommunen och ett sätt att göra genom att ha ett återkommande arrangemang där hela Gävle under festliga former kan ta ett kollektivt ställningstagande för demokratin och det mångkulturella samhället. Vi har därför medvetet strävat efter att ha så bred folkligt engagemang som möjligt då det är svårt att få någon kommersiell huvudsponsor för den här typen av arrangemang. Vi ser en samhällelig nytta av stora mått att breda grupper manifesterar sitt avståndstagande från de rasistiska och nazistiska tendenser och skadegörelser som sker inom kommunen och länet. Vårt mål i är även i år att låta Boulognerfesten presentera ”festivalsommar Sveriges” mest jämställda och mångkulturella scen med namnkunniga kvalitativa kvinnliga artister och band, vi kommer i pressen även att uppmana andra festivaler att följa vårt exempel. Boulognerfesten 2004 växte fram ur en tanke att underhållning och folkbildning var en både möjlig och lyckad kombination. Under fjolåretsfestival försvann dock folkbildningsambitionerna och man valde istället att bli en mer konventionell festival men med bibehållna politiska appeller mellan banden.

I år återupptar vi grundkonceptet med föreläsningar, diskussioner och seminarium varvat med de rena underhållningsinslagen, och även på alvar skapa en scen där även alternativa kulturyttringar har en självklart arena sida vid sida med det konventionella festivalutbudet!

Men vårt politiska budskap har alltid och kommer alltid stå i centrum!
Kom dit och manifestera ditt avståndstagande med oss!
Ta ställning!
- Inga rasister på våra gator!

Talare/Föreläsare:
Carl Wennerstrand f.d. Riksfrontenledare (CMO)
Någon från tidsskriften Expo
Lasse Ekstrand (journalist/professor HiG)
Håkan Larsson (magister/rektor)
Folke - anonwret (Lunarstorms Klubb: antirasism ägare)
Alexandra - Satin (Lunarstorms Klubb: antihomofobi ägare)
Malin Persson (D.O. Ung Vänster Gävleborg)
Ulla Andersson (D.O. Vänsterpartiet Gävleborg)
Ellinor Eriksson (D.O. SSU Gävleborg)
Bodil Ceballos (D.O. Miljöpartiet Gävleborg)
Özger Kodecmer (SUF Gävleborg)
mfl.
Artister
ABZ, Kriss Blizz feat. Virus n’ NumbBrownstoneBurdenCicatriz
CleanstreamCoyDtows
HebrewIsobel n’ Novemberkero:scene
LloydMachineMimikry
MoambessahMy Constant ErectionMy favourite Moonboots
Native WarriorsNo One SeriousNorth Fanatic Poets
Olle OljudOskar HanskaRascar Capac
Svensk PopTangerinthe Royalties
Witch Direction
Datum2006-08-17 - 2006-08-19
LandSverige
StadGävle
Boka hotell 
Köp bussbiljetterSwebus Express
Biljetter
Du kan boka biljetter till andra evenemang hos:


Similar festivals

FestivalPlatsDatumsorteringsikon
30 April, 2015
27 Juni, 2015
26 Mars, 2015
01 April, 2015
17 April, 2015
04 Juli, 2015
31 Juli, 2015
28 Juni, 2014
21 Maj, 2014
13 Juli, 2014
29 Juni, 2013
04 Maj, 2013
22 Maj, 2013
01 Juni, 2013
05 Juni, 2012
05 Maj, 2012
23 Maj, 2012
11 Maj, 2012
14 Juli, 2012
17 Augusti, 2012
28 Juni, 2011
09 Juli, 2011
30 Juli, 2011
11 Augusti, 2011
13 Maj, 2011
02 Juni, 2011
28 Juli, 2011
08 April, 2011
27 Maj, 2011
02 Juni, 2011
19 Augusti, 2011
13 Augusti, 2010

Hitta ett jobb hos LeoVegas